تصویر

بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك مجهز به بروزترين امكانات در بخش زايمان و با حضور كادري مجرب، محيطي مناسب و امن براي مادران و نوزادان ايجاد نموه است.

ادامه مطلب
تصویر

امروز با حضور مسئولين بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك از مجموعه حسابداري اين مركز درماني به مناسبت "روز جهاني حسابداري" به پاس تلاش متعهدانه با اهدا لوح سپاس تقدير به عمل امد.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، امروز با حضور رئيس و مدير اين مجموعه درماني از منشي ها و پرسنل پذيرش در واحدهاي مختلف اين مجموعه درماني به پاس تلاش شبانه روزي تقدير و تشكر به عمل آمد.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومی بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، امروز با حضور مدير اين مجموعه درماني از دكتر صديقي، دكتر خالقي و دكتر اسفندياري پزشكان متخصص پاتولوژي آزمايشگاه تخصصي اين مجموعه درماني تقدير به عمل آمد.

ادامه مطلب
تصویر

پيرو برگزاري جلسه مجمع سهامداران و انتخابات برگزار شده در تاریخ 7/8/1400و طي اولين جلسه هيئت مديره با حضور اعضاء جدید موارد ذيل برای مدت دوسال مصوب گرديد:

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سنا اراك، امروز با حضور رياست، مديريت و پزشكان و پرسنل اين مجموعه درماني روز جهاني پرتونگاريث گررامي داشته شد و از زحمات شبانه روزي بخش هاي راديولوژي، راديوتراپي و سنگ شكن تقدير و تشكر به عمل آمد.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، كلاس آموزشي راه هاي تشخيص و درمان سرطان سينه با حضور دكتر محقق متخصص آنكولوژي و راديوتراپي در بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك برگزار شد.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، امروز با حضور دكتر صديقي رييس و مجيد افشاري مدير اين مجموعه درماني تعدادي از پرسنل سينا اراك مورد تقدير قرار گرفتند.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، مجمع عمومي سهامداران بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك برگزار گردید و اعضا هيات مديره بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك براي دو سال آینده انتخاب شد.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، به مناسبت روز جهاني بيهوشي رييس و مدير اين مجموعه درماني اين روز را به دكتر طالبي رييس مدير گروه بيهوشي و كارشناسان اين مجموعه تبريك گفتند.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، به مناسبت هفته كودك مدير و رييس اين مجموعه درماني با حضور در بخش اطفال و نوزادان و اهدا گل به كودكان بستري، وضعيت اين بخش را مورد بررسي قرار دادند.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان سينا اراك، مجيد افشاري مدير و جمعي از پرسنل اين مجموعه درماني با حضور در فرماندهي نيروي انتظامي استان و شهرستان اراك از زحمات و تلاش هاي نيروي انتظامي تقدير نمودند.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، صبح امروز سرهنگ فلاح زاده فرماندهي محترم يگان ويژه امداد شهرستان اراك با حضور در اين مجموعه درماني از كادر درمان تقدير و تشكر نمودند.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک، به مناسبت روز جهانی قلب، دکتر مرتضی صدیقی رییس، مجید افشاری مدیر و  فریده فراهانی مترون بیمارستان با حضور در بخش CCU از پزشکان متخصص قلب و عروق و پرسنل این بخش تقدیر و تشکر نمودند.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک، امروز به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی مدیر بیمارستان به همراه جمعی از مسئولین این مجموعه درمانی با حضور در سازمان آتش نشانی شهرداری اراک این روز را به مدیرعامل و آتش نشانان این مرکز تبریک گفتند.

ادامه مطلب
صفحه 1 از 17