تصویر

عضویت در شورای سیاست گذاری دومین همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان ها و مراکز درمانی (IPH)

ادامه مطلب
تصویر

كلاس آموزشي مراقبت از بيماران اورولوژي توسط دكتر نوشاد متخصص جراحي كليه و مجاري ادراري و ناباروري مردان ويژه پرسنل باليني در بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك برگزار شد.

ادامه مطلب
تصویر

كارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با حضور در بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، از واحد بيماران بين الملل اين مجموعه درماني بازديد به عمل آوردند.

ادامه مطلب
تصویر

با حضور رييس و مدير محترم بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، از مسئول و كارشناس واحد روابط عمومي و امور بين الملل اين مجموعه درماني با اهدا لوح، تقدير به عمل آمد.

ادامه مطلب
تصویر

به مناسبت روز جهاني فشار خون پايگاه كنترل فشار خون در بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك داير گرديد.

ادامه مطلب
تصویر

به مناسبت روز ملي جمعيت رييس و  مدير محترم بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك از بخش هاي زنان و زايمان اين مجموعه درماني بازديد و ضمن تقديم گل به مادران نوزادان تازه متولد شده در جريان رسيدگي به وضعيت اين بخش قرار گرفتند.

ادامه مطلب
تصویر

با حضور دكتر زارع كلاس آموزشي بهداشت حرفه اي براي پرسنل باليني و غير باليني اين مجموعه درماني برگزار شد.

ادامه مطلب
تصویر

با حضور رييس، مدير و مسئولين محترم بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك از مسئول و پرسنل واحدهاي اسناد و مدارك پزشكي اين مجموعه درماني به پاس تلاش شبانه روزي و تعهدمداري در انجام وظايف تقدير به عمل آمد.

ادامه مطلب
تصویر

با حضور رييس، مدير و مسئولين محترم بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك از ماماهاي بخش هاي مختلف بيمارستان با اهدا لوح تقدير به عمل آمد.

ادامه مطلب
تصویر

گرامی داشت روز کار و کارگر در بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک امروز به مناسبت روز جهانی کار و کارگر با حضور رییس و مدیر بیمارستان، تعدادی از پرسنل بخش حفاظت فیزیکی و خدمات این مجموعه درمانی مورد تقدیر قرار گرفتند

ادامه مطلب
تصویر

به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای با حضور رییس، مدیر و جمعی از مسئولین بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک از سرکار خانم دکتر شیخ الاسلام پزشک محترم طب کار، جناب آقای دکتر زارع مشاور محترم ایمنی و بهداشت حرفه ای و سرکار خانم امیدی کارشناس محترم واحد ایمنی و بهداشت این مجموعه درمانی تقدیر به عمل آمد.

ادامه مطلب
تصویر

به مناسبت هفته جهانی واکسیناسیون با حضور رییس و مدیر بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک از کارشناس واکسیناسیون مستقر در این مجموعه درمانی تقدیر به عمل آمد.

ادامه مطلب
تصویر

به مناسبت ۳۰ فروردین ماه روز جهانی آزمایشگاه و تولد حکیم سید اسماعیل جرجانی از کارکنان آزمایشگاه این بیمارستان با حضور ریاست و مدیریت و سایر مسئولین این مرکز درمانی تقدیر به عمل آمد.

ادامه مطلب
تصویر

کلاس آموزشی بهداشت در محیط کار توسط سرکار خانم امیدی ویژه پرسنل بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک در این مجموعه درمانی برگزار شد.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان، مسئولين بانك صادرات با حضور در اين مجموعه درماني و جلسه با جناب آقاي دكتر صديقي رئيس بيمارستان سينا اراك، ضمن تبريك بهار طبيعت از خدمات رساني بيمارستان سينا اراك قدرداني نمودند.

ادامه مطلب
صفحه 1 از 22