اعتبار بخشی بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک

منتشر شده در تاریخ : 1403 / 4 / 9
منبع :روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

اعتبار بخشی بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک توسط تیم کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز های پنجم و ششم تیرماه سال 1403

تصویر