تصویر

بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك مجهز به بروزترين امكانات در بخش زايمان و با حضور كادري مجرب، محيطي مناسب و امن براي مادران و نوزادان ايجاد نموه است.

ادامه مطلب
تصویر

امروز با حضور مسئولين بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك از مجموعه حسابداري اين مركز درماني به مناسبت "روز جهاني حسابداري" به پاس تلاش متعهدانه با اهدا لوح سپاس تقدير به عمل امد.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، امروز با حضور رئيس و مدير اين مجموعه درماني از منشي ها و پرسنل پذيرش در واحدهاي مختلف اين مجموعه درماني به پاس تلاش شبانه روزي تقدير و تشكر به عمل آمد.

ادامه مطلب
آرشیو