تصویر

تبریک حضوری کارمندان بانک مهر اقتصاد ایران به مناسبت روز پرستار در بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک 

ادامه مطلب
تصویر

بازدید سفیر محترم کشور عراق و معاونین محترم استانداری استان مرکزی و مدیران محترم اتاق بازرگانی استان مرکزی از بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک دهم دی ماه 1398

ادامه مطلب
تصویر

حضور کارشناسان محترم شرکت BRSجهت ممیزی بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک  در راستای دریافت گواهینامه ISO-9001 و ISO- 45000 مورخ 5 دی  ماه 1398

ادامه مطلب
آرشیو