تصویر

همكاري پزشكان فوق تخصص و متخصصان با بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك در كنار خدمات بروز و دستگاه هاي پيشرفته از امتيازهايي است كه اين مركز را به بيمارستاني شاخص در استان مركزي تبديل كرده است.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، امروز به مناسبت روز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي و روز مهندس از واحدهاي فني مهندسي اين مركز تقدير و تشكر به عمل آمد.

ادامه مطلب
تصویر

دکتر عباس شاهسونی رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت بر نقش و اهمیت برقراری تهویه مناسب در منازل در دوران همه گیری کرونا تاکید کرد.

ادامه مطلب
آرشیو