تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، امروز با برنامه ريزي كميته بحران و بهداشت حرفه اي و همكاري واحد آموزش و توانمندسازي بيمارستان سينا به صورت مشترك با سازمان آتش نشاني شهرداري اراك در اين مجموعه درماني برگزار شد.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، طي يك ماه گذشته 850 تست كرونا در آزمايشگاه بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك انجام شد.

ادامه مطلب
تصویر

"كتاب كار ناباروري" به علت اصلي ناباروري مي پردازد، كتابي جامع در عين حال سرگرم كننده و مملو از تمرينات مربوط به پزشكي ذهن-بدن است كه به شما كمك خواهد كرد از زندگي لذت ببريد.

ادامه مطلب
آرشیو