تصویر

برگزاری مرحله اول کلاس بازآموزی احیاء کودکان 
مدرس : دکتر خوشنودی 
متخصص طب اورژانس 
در سالن آمفی تئاتر استاد دالوندی بیمارستان فوق تخصصی سینا 

ادامه مطلب
تصویر

اعتبار بخشی بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک توسط تیم کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز های پنجم و ششم تیرماه سال 1403

ادامه مطلب
تصویر

برگزاری کنفرانس یک روزه با عنوان اداره ی مشکلات بیماران در ریکاوری( pacu)
 به همت انجمن بیهوشی استان مرکزی در سالن آمفی تئاتر استاد دالوندی بیمارستان فوق تخصصی سینا ی اراک 
در سی و یکم خرداد ماه 1403

ادامه مطلب
آرشیو