پزشکی هسته ایی

تصویر
  • بخش پزشکی هسته ایی بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک ، با امکانات درمانی پیشرفته ، جهت کاربرد تشخیصی در بیماری های استخوان ،ریه، قلب ،تیروئید و دستگاه گوارش و با استفاده از مواد رادیواکتیو در درمان بیماری های پروستات ،تیروئید ،استخوان
  •  مجهز به دستگاه گاما کمرای برند MIE با استفاده از دو هد برای تصویربرداری ( تنها دستگاه dDual hea دو سره) در استان مرکزی 
  • قابلیت انجام اسکن پرفیوژن قلب جهت برسی ایسکمی و ویابیلیتی
  • اسکن تمام بدن استخوان درجهت تشخیص متاستازهای استخوانی ، تومورهای اولیه،شکستگیهای مخفی ،استئومیلیت و استئونکروز و همچنین بیماریهای متابولیک استخوان
  • اسکن پرفیوژن ریه جهت بررسی امبولی
  • لنفوسینتی گرافی درسرطان پستان
  • اسکن مجاری اشکی
  • اسکن تیرویید وپاراتیرویید
  • اسکن کلیه ها جهت بررسی پرفیوژن و فانکشن کلیه ، انسداد مسیر تخلیه ادراری، ریفلاکس، تعیین GFR و نیز اسکن استاتیک کلیه ها در جهت تشخیص اسکارکلیوی وپیلونفریت