بخش
نام بخش بلوک زایمان
نام لاتین بخش Maternity block
مسئول بخش سرکار خانم نزهت السادات شفیعی
رئیس بخش -
تلفن داخلی 08633405

با توجه به جايگاه مهم مادر در حفظ سلامتي جامعه كه در نهايت منجر به سلامتي جامعه مي گردد ، اهميت مراقبت مادر در دوران بارداري و زايمان دو چندان مي شود هدف از اين مراقبت ها حفظ و بقا سلامتي مادر و جنين و انجام رساندن يك حاملگي سالم و زايمان ايمن و بدون خطر مي باشد و در صورتي كه مادر بارداريك بارداري پر خطر داشته باشد اين مراقبت ها اهميت ويژه اي پيدا مي كنند نقش مراقبت ها در زايشگاه با توجه به شاخص هاي وزارت بهداشت و سازمان جهاني در خصوص سلامت مادر و نوزاد اهميت اساسي دارد.
بخش زایمـان بیمـارستان سینـا
اين بخش در طبقه اول در مجاورت بخش NICU واقع شده است. مساحت آن ...... متر مربع مي باشدو شامل اورژانس مامايي.اتاق استراحت و رختكن پرسنل استيشن پرستاري اتاقهاي LRD ، اتاق ليبر، اتاق زايمان، اتاق پكينگ ،اتاق تميز، اتاق كثيف، اتاق دارو و سرويس بهدااشتي مجزا جهت بيماران مي باشد.اين بخش داراي يك تخت معاينه ژنيكولوژي،دو تخت LRD ، دو تخت بستري و يك تخت زايمان مي باشد.
تعداد پرسنل شامل دو نفر كارشناسي ارشد مامايي، ده نفر كارشناس مامايي،يك نفر منشي بخش، سه نفر خدمه و سه نفر كمك پرستار مي باشد كه 24 ساعته آماده ارائه خدمت مي باشند.
اين بخش مجهز به سيستم اكسيژن سانترال ، دستگاه فتال مانيتورينگ 5 عدد،دستگاه مانيتور قلبي ، نبولايزر،دي سي شوك ،دستگاه ECG ،سوني كيت 4 عدد ،دستگاه وكيوم نوزاد ،كپسول اكسيژن پرتابل ،دستگاه وانتوز ،پالس اكسيمتري انگشتي ،دستگاه ساكشن پرتابل،4 عدد كات نوزاد ،3 عدد وارمر مي باشد.
    در اين بيمارستان پزشكان متخصص زنان و زايمان حاذق و مطرح سطح شهر فعاليت دارند.
    حضور كادري مجرب از كارشناسان مامايي در بلوك زايمان
    به ازاي هر تخت LDR (زايمان فيزيولوژي) و زايمان يك ماما آموزش ديده و به ازاي هر دو تخت ليبر يك ماما آموزش ديده مسئول مي باشد كه ماماهاي شاغل در بخش ، كلاس هاي آمادگي زايمان را گذرانده اند.
    آموزش مستمر پرسنل جهت مراقبت بهتر از مادر و نوزاد
    تشكيل كلاس هاي آمادگي زايمان