اورژانس

تصویر

بخش اورژانس بیمارستان فوق تخصصی سینا 

  • دارای امکانات تخصصی و مطابق با استانداردهای جهانی دارای 12 تخت اورژانس و مجهز به اتاق ایزوله
  • دارای تریاژ تعریف شده با سطح بندی جهت پذیرش سیستماتیک بیماران
  • امکان پذیرش انواع بیماران داخلی ، ترومایی ؛ عفونی ، جراحی اعصاب و نورولوژِی
  • امکان پذیرش بیماران اورژانسی حوزه اطفال
  • پذیرش و ارائه خدمات تخصصی به بیماران ارتوپدی
  • امکان انجام جراحی های سرپایی در اتاق عمل مستقر در اورژانس
  • وجود پزشک متخصص طب اورژانس در کلیه ساعات شبانه روز