سونوگرافی

تصویر
  • مجهز به سونوگرافی کالر داپلر با قابلیت انجام سونوگرافی های داپلر و معمولی  
  • دقیق ترین دستگاه های انجام دهنده ی سونوگرافی کالر داپلر برای اندازه گیری جریان خون در اندام های فوقانی و تحتانی
  • با امکان فیبرو اسکن کبدی ،سونوگرافی NT ،سلامت جنین ،سونوگرافی پستان و غربالگری آن