بخش
نام بخش مراقبت های ویژه
نام لاتین بخش intensive care unit
مسئول بخش سركار خانم مهرنوش مبارك آبادي
رئیس بخش -
تلفن داخلی 8633402

بخش ICU بیمارستان سینا ، در طبقه دوم واقع شده و شامل 14 تخت مي باشد. يك تخت در اطاق ايزوله قرار گرفته است و داراي كليه امكانات با راهرو اسكراب مجزا ، حمام و دستشويي جدا از ساير تخت ها می باشد . در بخش ICU ، اتاق پزشك ، اتاق هاي استراحت پرسنل آقا و خانم ، رختكن آقا و خانم ، انبار ، اتاق حمام بيماران ، تي شوخانه ، اتاق تميز ، اتاق تريتمنت و اتاق كثيف تعبيه شده است. در اين بخش هر تخت به دستگاه ونتيلاتور ، مانيتورينگ قلبي ، اكسيژن و ساكشن پرتابل ،تخت بيمارسه شكن برقي ، تشك مواج ، تجهيز شده است . 
علاوه بر امكانات فوق دستگاه هاي ذيل نيز در بخش ICU موجود می باشد : 
دستگاه راديولوژي پرتابل 
،دستگاه نوار قلب 
دستگاه پالس اكسي متر 
مانيتورينگ پرتابل 
دستگاه بخور سرد و گرم 
ترالي حمل بيمار مجهز به كپسول اكسيژن 
در راستاي خدمات ارائه شده مراقبت قلبي و تنفسي از بيماران ، سطح مراقبتي چهار و پنج توسط پرسنل مجرب به عمل مي آيد.