گالری ویدئو بیمارستان فوق تخصصی سینا


دومين سالروز افتتاح بيمارستان فوق تخصصي سينا (1)

دومين سالروز افتتاح بيمارستان فوق تخصصي سينا (2)

دومين سالروز افتتاح بيمارستان فوق تخصصي سينا (3)

دومين سالروز افتتاح بيمارستان فوق تخصصي سينا (4)

دومين سالروز افتتاح بيمارستان فوق تخصصي سينا (5)

دومين سالروز افتتاح بيمارستان فوق تخصصي سينا (6)

دومين سالروز افتتاح بيمارستان فوق تخصصي سينا (7)

دومين سالروز افتتاح بيمارستان فوق تخصصي سينا (8)

مصاحبه با جناب آقای دکتر حسینیان متخصص رادیوتراپی

مصاحبه با سرکارخانم دکتر مشهدی،متخصص زنان و زایمان


صفحه 1 از 1