گالری ویدئو بیمارستان فوق تخصصی سینا


مصاحبه با جناب آقای دکتر حسینیان متخصص رادیوتراپی

مصاحبه با سرکارخانم دکتر مشهدی،متخصص زنان و زایمان

رضايتمندي از بيمارستان سينا اراك

بازديد از بخش هاي مختلف بيمارستان فوق تخصصي سينا

گرامي داشت روز پرستار

روز جهاني اشعه گرامي باد

روز جهاني ديابت گرامي باد

مصاحبه با بيمار

ششمين سالگرد تاسيس بيمارستان سينا گرامي باد


صفحه 1 از 1