خدمات حوزه سنگ شکن

تصویر
  • مجهز به دستگاه سنگ شكن  R.WOLFآلمان 2020 
  • یکی از کم عارضه ترین راه های درمان سنگ های ادراری در بزرگسالان و اطفال
  • به صورت سرپایی و به کمک امواج مافوق صوت و بدون هیچگون عمل جراحی