خدمات حوزه سنگ شکن

تصویر
  • مجهز به دستگاه سنگ شكن  R.WOLFآلمان 2020 
  • یکی از کم عارضه ترین راه های درمان سنگ های ادراری در بزرگسالان و اطفال
  • بصورت سرپایی و به کمک امواج مافوق صوت ، بدون هیچ گونه عمل جراحی