آزمایشگاه و پاتولوژی

تصویر
  • بررسی کلیه نمونه های سیتولوژی ، بررسی نمونه های پاپ اسمیر  و LIQUID BASE CYTOLOGY ، انجام آسپیراسیون  و بیوپسی مغز استخوان  و بررسی  نمونه های مغز استخوان 
  • انجام کلیه آزمایشات روتین و تخصصی  میکروب شناسی ، انجام کشت خون و مایعات بدن با استفاده از دستگاه تمام اتوماتیک کشت خون  (BD BACTEC
  • انجام تست PCR برای تشخیص بیماری کووید و   تست هایی مانند MTB/RIF ، HIGH RISK HPV ، MRSA، VRE، HIV  قابل انجام و پاسخ دهی  در کمتر از 24 ساعت
  • بانک خون  با رعایت کلیه استانداردهای سازمان انتقال خون و مجهز به بهترین تجهیزات مورد نیاز
  • واحد پذیرش و نمونه گیری با امکانات نوبت دهی اتوماتیک و امکان نمونه گیری در منزل