بخش
نام بخش مراقبت های ویژه قلبی
نام لاتین بخش Coronary Care Unit
مسئول بخش سرکار خانم آذين لاهيجي
رئیس بخش -
تلفن داخلی 08633405

بخش مراقبت های ویژه قلبی (ccu) در طبقه دوم ساختمان قرار دارد، این بخش دارای 11 تخت فعال و مجهز به اتاق ایزوله نیز می باشد. بیمارانی که با مشکل حاد قلبی احتیاج به مراقبت های ویژه دارند از اورژانس و یا در مواردی بعد از آنژیوگرافی به خصوص بعد از PTCA و یا از سایر بخش ها در این بخش بستری و ویزیت می‌شوند. این بخش مجهز به سیستم های مانیتورینگ کامل بوده و هر کدام از مانیتورها به مانیتور مرکزی متصل می باشند . در هر شیفت یکی از پرستاران ارشد به عنوان مسئول شیفت مسئولیت کنترل مانیتور مرکزی و هماهنگی بین سایر پرستاران را بر عهده دارد. به ازاء هر 3 تخت بستری یک پرستار آموزش دیده CCU مسئول مراقبت از بیماران بوده و با توجه به شرایط منعکس شده در سیستم های کنترلی و مراقبت های انجام شده توسط وی تصمیمات لازم به فوریت اتخاذ شده و در صورت لزوم متخصص بر بالین بیمار حاضر می شود. امکانات درمانی از قبیل ونتیلاتور، دستگاه الکتروشوک ، دستگاه پیس میکرموقت ،، X –RAY پرتابل، دستگاه اکو از جمله تجهیزات بخش می‌باشد.هر تخت بیمار مجهز به مانیتورهای Bed side می‌باشد و هر unit بیمار مجهز به کنسول، پمپ انفوزیون ،سیستم احضار پرستار، ساکشن و اکسیژن می‌باشد. کلیه داروها و وسایل مصرفی نیز در بخش بصورت آماده وجود دارد. در صورت نیاز به تعبیه Pace mackerموقت به صورت اورژانس، این عمل نیزدر بخش امکان پذیر می‌باشد. تعداد پرسنل شاغل در این بخش شامل 12نفر پرستار دوره دیده در زمینه مراقبت از بیماران قلبی و4 نفرکمک پرستار، یک نفر منشی و دو نفرخدمات آقا و خانم درهر شیفت می باشد. پرستاران بخش مراقبت های ویژه نیاز به دانش و مهارت ویژه دارند، تشخیص و دیس ریتمی‌های مختلف و اطلاع به پزشک در صورت بروز دیس ریتمی ها خطرناک، انجام انتوباسیون در موارد ضروری و تسلط کامل بر روند احیاء قلبی ـ ریوی از مهارت های مورد نیاز پرستاران CCU می‌باشد.