تصویر

چکاپ تخصصی بر اساس شرایط جنسی،سنی ،سابقه فامیلی

چکاپ vip شامل ارزیابی کامل افراد برای تشخیص بیماری های احتمالی

چکاپ قلبی و عروقی  (کاردیووسکولار)

چکاپ تعیین سن قلبی و عروقی

انجام معاینات دوره ای سازمان ها 

چکاپ سیستم گوارش ( آندوسکوپی و کولونوسکوپی )

چکاپ Breast Cancer شامل ماموگرافی توموسنتز 

معاینه پزشک

مشاوره جراح