کلینیک قلب و عروق  شامل  تست ورزش ، اکوکاردیوگرافی ، تعیین سن عروقی، بررسی آریتمی ، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی