تصویر
  • دسترسی آسان به بزرگراه ها و جاده های برون شهری 
  • نزدیکی به فرودگاه با فاصله حداکثر 15 دقیقه
  • قرار گرفتن در کمربند سبز شهری و دور از ترافیک مرکز شهر

 

آدرس : استان مرکزی ، اراک ، انتهای خیابان هپکو - بلوار شهیدان رجایی

کد پستی 3558-5-38188

تلفن : 08633405(30 خط)