بازدید نوروزی کارشناسان محترم اداره نظارت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک از بیمارستان فوق تخصصی سینا

منتشر شده در تاریخ : 1403 / 1 / 11
منبع :روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

بازدید نوروزی کارشناسان محترم اداره نظارت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک از بیمارستان فوق تخصصی سینا و مذاکره با مدیریت مرکز ،جناب آقای مجید افشاری