بازدید نوروزی در بیمارستان فوق تخصصی سینا

منتشر شده در تاریخ : 1403 / 1 / 5
منبع :روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

دکتر صدیقی رئیس، دکتر محسن دالوندی رئیس هیئت مدیره، مجید افشاری مدیر و ماندانا کارچانی مترون بیمارستان فوق تخصصی سینا با حضور در کلیه بخش ها و واحد ها سال نو را به بیماران و پرسنل این مرکز درمانی تبریک گفتند.

تصویر