اولین همایش و گردهمایی متخصصین بیهوشی استان مرکزی

منتشر شده در تاریخ : 1402 / 8 / 20
منبع :روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

اولین همایش و گردهمایی متخصصین بیهوشی استان مرکزی 

به همت و کوشش مدیر گروه محترم بیهوشی بیمارستان فوق تخصصی سینا و با هدف تشکیل انجمن استانی گروه بیهوشی 

به میزبانی بیمارستان فوق تخصصی سینا 

تصویر