حضور پرسنل بیمارستان فوق تخصصی سینا در حمایت از مردم مظلوم فلسطین

منتشر شده در تاریخ : 1402 / 7 / 26
منبع :روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

کارکنان بیمارستان فوق تخصصی سینا در کنار پرسنل درمان مراکز درمان شهر اراک حضور پیدا کردند و از مردم مظلوم فلسطین حمایت کردند.

تصویر