تقدیر ریاست و مدیریت از پزشکان بیهوشی و پرسنل هوشبری بیمارستان فوق تخصصی سینا

منتشر شده در تاریخ : 1402 / 7 / 24
منبع :روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

به مناسبت 16 اکتبر روز جهانی بیهوشی، ریاست و مدیریت بیمارستان فوق تخصصی سینا طی بازدیدی از پزشکان بخش بیهوشی و همچنین پرسنل هوشبری تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

تصویر