ديدار مسئولين بانك صادرات با رئيس بيمارستان سينا

منتشر شده در تاریخ : 1402 / 1 / 21
منبع :روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان، مسئولين بانك صادرات با حضور در اين مجموعه درماني و جلسه با جناب آقاي دكتر صديقي رئيس بيمارستان سينا اراك، ضمن تبريك بهار طبيعت از خدمات رساني بيمارستان سينا اراك قدرداني نمودند.

مسئولين بانك صادرات با اهدا تنديس يادبود به رياست مجموعه، فعاليت بيمارستان سينا اراك را نقطه مثبت و موثر در حوزه بهداشت و درمان استان مركزي دانستند.