بازديد مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري مركزي از بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك

منتشر شده در تاریخ : 1401 / 2 / 8
منبع :روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک

پرینت صفحه





اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

امروز جناب آقاي جعفري مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري استان مركزي با حضور در بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك و ديدار با رييس و مدير اين مجموعه درماني، از بخش هاي مختلف بازديد به عمل آوردند.

ایشان ضمن تقدیر از زحمات کادر درمان، بیمارستان سینا را یکی از پتانسیل های برتر درمانی در استان دانست.

در اين بازديد، بخش هاي مختلف اين مجموعه درماني، امكانات، تجهيزات و رضايتمندي مراجعه كنندگان مورد بررسي قرار گرفت. رضايتمندي از بهداشت مناسب محيط، رسيدگي موثر، امكانات مطلوب تخصصي، عمده مواردي بود كه مراجعه كنندگان مطرح نمودند.