تقدير از متخصصين پاتولوژي بيمارستان فوق تخصصی سينا اراك

منتشر شده در تاریخ : 1400 / 9 / 1
منبع :روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

به گزارش روابط عمومی بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، امروز با حضور مدير اين مجموعه درماني از دكتر صديقي، دكتر خالقي و دكتر اسفندياري پزشكان متخصص پاتولوژي آزمايشگاه تخصصي اين مجموعه درماني تقدير به عمل آمد.