تصویر

برگزاري كارگاه تربيت جنسي كودكان با حضور مدرس سركار خانم دكتر عطارها در محل بيمارستان فوق تخصصي سينا -1397/08/27

ادامه مطلب
تصویر

بازدید جناب آقای دكتر  نامغ مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیص و درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از مرکز رادیو تراپی بیمارستان فوق تخصصی سینا  در تاریخ 11 آذرماه 1397

ادامه مطلب
تصویر

بازدید جناب آقای دكتر نامغ مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیص و درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی جهت افتتاح  ورودي مجزاي اورژانس  بیمارستان فوق تخصصی سینا  جهت تسهيل رفت آمد بيماران و همشهريان گرامي  در تاریخ 11 آذرماه 1397 با حضور ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر صدیقی و مدیر محترم جناب آقای افشاری

ادامه مطلب
آرشیو