تصویر

تولد بارانا ، اولین نوزاد کلینیک درمان ناباروری بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک -2 اردیبشهت 1398 ،#بیمارستان فوق تخصصی سینا #اراک#کلینیک درمان ناباروری رستاک #دکترعلیرضا نوشاد

ادامه مطلب
تصویر

راه اندازی واحد ERCP دربیمارستان فوق تخصصی سینا اراک ، از تاریخ 29 فروردین ماه 1398 اعمال جراحی خروج سنگ از مجاری صفراوی بیمار توسط آقای دکتر عظیم فروزان برای اولین بار #بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک

ادامه مطلب
آرشیو