روابــط عمــومی
دنیای امروز دنیای ارتباطات است. در سازمان های پویا ، داشتن اطلاعات موثق، دقیق و به موقع ،با توجه به رسالت ، هدف و ساختار سازمان ، بزرگترین سرمایه یک سازمان است و حیات یک سازمان به داشتن یک ارتباط دوسویه درون سازمانی و برون سازمانی و انجام تبلیغات موثر و کسب اطلاعات به روز و مفید بستگی دارد و این جاست که لزوم وجود روابط عمومی کارآمد در سازمان نمایان می شود.
روابط عمومی بیمارستان سینا ، با آگاهی به جایگاه راهبردی و زیربنایی خود ، همواره تلاش میکند تا سازمان را در دستیابی به اهداف و چشم انداز متعالی تعریف شده ، یاری دهد . بر این اساس ، برنامه و اولویت های ذیل در دستور کار این مجموعه قرار دارد :
ارتباط مستقیم و مستمر با مسؤلان
شرکت در گردهمایی ها
ارتباط مستقیم با مردم ، جراید ، خبرگزاریها ، رسانه های گروهی داخلی و خارجی
. بررسی مطالب مطروح در رسانه‌های گروهی و مجامع عمومی در ارتباط با فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم سازمان به منظور اطلاع رسانی ، انعکاس و پاسخگویی در صورت لزوم
برقراری ارتباط با روابط عمومی سازمانهای دیگر و نهادهای دولتی برحسب ضرورت از طریق به کارگیری ابزار ارتباطی مناسب
انعکاس فعالیتها ، برنامه‌ها و طرحهای سازمان به مردم ، دولت و نهادها
انتشار نشریات ادواری و غیر ادواری برای عموم مخاطبان
تهیه عکس اسلاید فیلم تیزر گزارش ، گزارش آگهی نوارهای صوتی و دیگر فعالیتهای سمعی و بصری و نوشتاری و رایانه ای از فعالیتهای سازمان آرشیو آنها و انعکاس و پخش آنها از طریق رسانه های گروهی .
برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کادر درمانی و اداری جهت ارتقا سطح عملکردی کلیه کارکنان

فـروزان فردوسی-مسئـول روابـط عمـومی