افتخاری دیگر برای مجموعه درماني سینا/اعطا تائيديه كتبي كنسولگري عراق به بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك

منتشر شده در تاریخ : 1401 / 3 / 30
منبع :روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

مجيد افشاري مدير اين مجموعه درماني از اعطا تائيديه كتبي كنسولگري عراق به بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك خبر داد.

افشاري گفت: اين تائيديه در پي افزايش مراجعات بيماران عراقي به اين مجموعه درماني و نيز انعكاس رضايتمندي از خدمات دريافتي به سفارت و كنسولگري عراق،به بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک اعطا گرديد.

وی تاکید کرد: امید است موفقیت های روزافزون این مجموعه درمانی در راستاي سیاست و خط مشی تعریف شده، همواره ادامه دار باشد.