سلامت كاركنان اولويت بيمارستان سينا اراك/كلاس ارگونومي در اين مجموعه درماني برگزار شد

منتشر شده در تاریخ : 1401 / 2 / 26
منبع :روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

كلاس ارگونومي براي پرسنل بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك توسط جناب آقاي دكتر زارع و با برنامه ريزي واحد آموزش و توانمندسازي اين مجموعه درماني، برگزار شد.

در اين كلاس آموزشي در خصوص نحوه صحيح نشستن بر روي صندلي كه كارمندان كمترين آسيب را متحمل شوند و نيز عادت هاي اشتباه آسيب زا حين كار آموزش هاي لازم ارائه شد كه كارمندان با آگاهي مناسب تر در محيط كار حضور يابند و با آسيب هاي جسمي كمتري مواجه شوند.