برگزاري انتخابات، در بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك

منتشر شده در تاریخ : 1400 / 8 / 22
منبع :روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

پيرو برگزاري جلسه مجمع سهامداران و انتخابات برگزار شده در تاریخ 7/8/1400و طي اولين جلسه هيئت مديره با حضور اعضاء جدید موارد ذيل برای مدت دوسال مصوب گرديد:

 

1.       انتخاب جناب آقاي دكتر صديقي به سمت رياست بيمارستان و مديرعامل

2.       انتخاب جناب آقاي دکتر دالوندي به سمت رئيس هيئت مديره

3.       انتخاب جناب آقاي دكتر فاضلي به سمت نائب رئیس و جناب آقاي دكتر محمدي و جناب آقای دکتر محقق به سمت اعضاء هيئت مديره

4.       انتخاب جناب آقاي مجید افشاري به سمت مدير بيمارستان

 

اميد است با همت تمامي سهامداران، پزشكان و پرسنل پر تلاش، روزهاي پر از موفقيت و سرافرازي در انتظار اين مجموعه درماني باشد.