شركت بيمارستان سينا اراك در وبينار بررسي عوارض واكسن كوويد19

منتشر شده در تاریخ : 1400 / 4 / 24
منبع :روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، دكتر صديقي رييس و پرستو نوازني سوپروايزر اين مجموعه درماني در وبينار بررسي عوارض واكسن كوويد19 با حضور دكتر صادقي سده معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي اراك و به ميزباني دانشگاه شركت داشتند و عوارض واكسن در اين وبينار مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.