بخش
نام بخش کلینیک باروری رستاک
نام لاتین بخش IVF
مسئول بخش آقای عزیزی
رئیس بخش -
تلفن داخلی 08633405

.