بازدید جناب آقای دكتر نامغ مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیص و درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از مرکز رادیو تراپی بیمارستان فوق تخصصی سینا

منتشر شده در تاریخ : 1397 / 9 / 12
منبع :روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سينا

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

بازدید جناب آقای دكتر  نامغ مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیص و درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از مرکز رادیو تراپی بیمارستان فوق تخصصی سینا  در تاریخ 11 آذرماه 1397

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر